Od 4.07. KOŚCIÓŁ W CHWAŁOWICACH ZOSTAJE OTWARTY!

Udzielona, na czas kwarantanny księży, dyspensa Ks. Arcybiskupa
od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii przestaje obowiązywać.

Wszystkie zamówione intencje Mszy będą sprawowane już w kościele.

W lipcu i sierpniu obowiązuje wakacyjny porządek
mszy niedzielnych sprawowanych o 7:00, 9:00, 11:00 i 17:00 
Msze św. nie będą już transmitowane,
a jedynie tradycyjna codzienna MODLITWA RÓŻAŃCOWA o g. 20:30.
 
 

Zobacz:  Transmisje

 Dziękujemy za okazaną życzliwoć i pomoc. Jesteście kochani ;)

 

 

Można zdecydować w deklaracji podatkowej o przekazaniu:

 1%

Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty Emmanuel

KRS 0000003534

Na cele domu formacyjnego TERESA w Chwałowicach 


 

Liturgia


2020-07-15, Środa, Rok A, II, Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
Iz 10, 5-7. 13-16
Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 (R.: por. 14a)
Por. Mt 11, 25
Mt 11, 25-27
2020-07-16, Czwartek, Rok A, II, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Iz 26, 7-9. 12. 16-19
Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20b)
Mt 11, 28
Mt 11, 28-30
2020-07-17, Piątek, Rok A, II
Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8
Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b)
Por. J 10, 27
Mt 12, 1-8

AKTUALNOŚCI

 

Propozycje dla młodych i najmłodszych na wakacje

 

Ruch Dzieci Maryi przy współpracy z kilkoma innymi ruchami i stowarzyszeniami przygotowuje projekt formacyjny zakładający aktywizację dzieci i ich rodzin „Holyweek. Rodzinne Rekolekcje”. W dn. 26.07–2.08 na stronie www.holyweek.pl ukażą się – podzielone na poszczególne części dnia – rozważania słowa Bożego, komentarze do części liturgii mszalnej, propozycje kreatywnych zadań wykonywanych w rodzinie oraz zachęty do wspólnej rodzinnej modlitwy. W filmach wykorzystanych w projekcie pojawią się rodziny z dziećmi, animatorzy poszczególnych wspólnot i księża. Propozycja – w różnych swoich punktach – będzie adresowana zarówno do dzieci, młodzieży, jak i całych rodzin.

 

Duszpasterstwo ministrantów zaprasza do udziału w konkursach i spotkaniach formacyjnych. W każdą sobotę sierpnia od godz. 19 za pośrednictwem YouTube (kanał: Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej) proponowane będą konkursy liturgiczne prowadzone przez redakcję strony DMAK oraz MWM czyli Ministrancką Wytwórnię Muzyczną (znaną z przeróbki muzycznych hitów); konkursy umożliwi aplikacja Kahoot! Na stronie www.dmak.info ukażą się ponadto zadania do wykonania przez ministrantów: quizy, krzyżówki, rebusy itp., przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej. Odsyłając odpowiedzi na adres: cezariusz.wala@katowicka.pl ministranci wezmą udział w losowaniu nagród. Księża, którzy chcą sami przeprowadzić spotkania formacyjne przeznaczone dla młodszych uczestników mogą zaopatrzyć się w notatniki rekolekcyjne pt. „Rekolekcje. Moja służba. Stopień I”, dostępne na www.wydawnictwo-oaza.pl lub u duszpasterza ministrantów w cenie 9 zł. Ich tematyka dotyka zagadnień związanych ze znakiem krzyża, sakramentem pokuty i pojednania oraz Eucharystii, Maryją i świętymi oraz świętowaniem niedzieli.

 

Ruch Światło-Życie proponuje młodym spotkania w kilkunastu parafiach archidiecezji, będące szansą na przeżycie treści rekolekcyjnych według stopni w formie stacjonarnej. Pomysł zakłada spotkania w godzinach przedpołudniowych, nocleg w domu rodzinnym i dojazd we własnym zakresie. Terminy spotkań: 6–18 lipca oraz 3–15 sierpnia. W sprawie zapisów prosimy o kontakt z moderatorami w rejonach do 21 czerwca br. Osoby, które będą chciały się zgłosić po upływie wyznaczonego terminu prosimy o indywidualny kontakt na adres: moderator.katowice@gamil.com.

 

Towarzystwo Ciemnych Typów bł. Piotra Jerzego Frassatiego zaprasza na rodzinne wycieczki w góry: 4 lipca na Przegibek oraz 1 sierpnia na Błatnią. Dojazd we własnym zakresie. W programie: wspólna Msza św. i modlitwa na szlaku. Początek wyprawy lipcowej o godz. 10 przed stacją kolejową w miejscowości Sól. Szczegóły na stronie: www.facebook.com/ciemnetypy.

 

Festiwal Życia – Oblackie Centrum młodzieży NINIWA w Kokotku zaprasza do udziału w grze (w formie hybrydowej, tj. na żywo z wykorzystaniem Internetu), poświęconej biblijnej postaci Noego. Jej celem będzie „budowa Arki Noego”, tj. zebranie narzędzi pomocnych w rozwoju samego siebie. W terminie 6-9 lipca za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, młodzież otrzyma wskazówki do wykonywanych przez siebie zadań, okazję do wspólnej modlitwy oraz codzienne, krótkie wprowadzenia i konferencje. Szczegóły oraz zapisy do udziału w wydarzeniu (od 17 czerwca) na stronie: www.festiwalzycia.pl.

 

Pielgrzymka młodych na Jasną Górę będzie w tym roku podjęta przez delegację pełnoletnich przedstawicieli ruchów i wspólnot młodzieżowych, którzy pod opieką duszpasterza młodzieży dotrą na Jasną Górę na rowerach w niedzielę 30 sierpnia. O godz. 20 modlić się będą przed Cudownym Obrazem w czasie Mszy św. w intencji młodzieży całej archidiecezji. Poprowadzą też Apel Jasnogórski, do udziału w którym za pośrednictwem transmisji radiowej (Radio Maryja, Radio Jasna Góra) i telewizyjnej (Telewizja Trwam) zaproszą młodzież i diecezjan.


Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z Ogólnopolską Pielgrzymką Apostolstwa Chorych na Jasną Górę

Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z Ogólnopolską Pielgrzymką Apostolstwa Chorych na Jasną Górę


Drodzy Diecezjanie!
W poniedziałek, 6 lipca, na Jasnej Górze odbędzie się 55. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych. W tym roku z powodu sytuacji epidemicznej będzie ona miała inną formę.

 

Zapraszam wszystkich chorych do duchowego włączenia się w pielgrzymkę za pośrednictwem transmisji telewizyjnej. Msza święta, która zostanie odprawiona o godz. 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu, będzie transmitowana przez telewizję publiczną, TVP 3.

 

Niedzielny Apel Jasnogórski (5 lipca) o godz. 21.00 transmitowany przez Telewizję Trwam, poprowadzi Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych. Proszę i zachęcam wszystkie osoby chore, niepełnosprawne i starsze, aby duchowo pielgrzymowały i łączyły się w modlitwie z Jasną Górą.

 

Tegoroczna Pielgrzymka odbywa się w czasie trwania 5. roku nowenny przed stuleciem Apostolstwa Chorych w świecie. Niech Maryja, Uzdrowienie Chorych, Patronka Apostolstwa Chorych przyczyni się do dalszego rozwoju wspólnoty chorych, pomoże im szczególnie w najtrudniejszych chwilach cierpienia i osamotnienia doświadczać pokoju i łaski pociechy, płynących ze zjednoczenia z Jej Synem – w Komunii świętej oraz w sakramencie chorych.

 

Proszę także kapłanów naszej Archidiecezji, aby, stosując wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego, kontynuowali duszpasterstwo wśród chorych i osób w podeszłym, towarzysząc im sakramentalnie i przekazując miesięcznik „Apostolstwo Chorych”.

 

Drodzy Chorzy!
Zapraszam Was do udziału w pielgrzymce poprzez transmisję telewizyjną, a także do włączenia się w duchowe dzieło Apostolstwa Chorych. Proszę Was o wytrwałą modlitwę oraz ofiarowanie cierpienia i samotności w intencji nowych powołań kapłańskich.

 

Wszystkim chorym, ich rodzinom i bliskim oraz duszpasterzom błogosławię.

 

† Wiktor Skworc   ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI


Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z pomocą dla powodzian na Podkarpaciu

Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z pomocą dla powodzian na Podkarpaciu

 

Drodzy Diecezjanie!
W związku z sytuacją powodziową na Podkarpaciu, mając na uwadze zakres szkód i konieczność udzielenia pomocy poszkodowanym przez Caritas tamtejszych Kościołów lokalnych, zwracam się do wiernych archidiecezji katowickiej z serdeczną prośbą o złożenie ofiar na pomoc tym, których domy i gospodarstwa rolne ucierpiały najbardziej.
Ofiary zostaną zebrane przed kościołami archidiecezji w niedzielę 5 lipca br. O przeprowadzenie zbiórki proszę Parafialne Zespoły Caritas. Za każdy złożony dar materialny, będący konkretnym gestem solidarności i miłości bliźniego – z serca płynące Bóg zapłać.
Wszystkich, którzy doświadczają tragicznych skutków powodzi, polecam Waszej modlitwie. Módlmy się wspólnie o sprzyjającą pogodę, aby rolnicy mogli bezpiecznie zebrać obfite plony „ziemi i pracy rąk ludzkich”.

 

Bracia i Siostry!
Podczas wakacyjnego odpoczynku nie zapominajmy o niedzielnej Mszy świętej – „wielkiej tajemnicy naszej wiary, która daje życie”. Pamiętajmy także o przestrzeganiu sanitarnych zasad bezpieczeństwa.
Na czas Waszych podróży, urlopów i wypoczynku udzielam pasterskiego błogosławieństwa, zapewniam o pamięci w modlitwie, szczególnie podczas Eucharystii.

 

† Wiktor Skworc   ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI


Apel o modlitwę z Przedsiębiorcami i za Przedsiębiorców

 

  1. W niedzielę 21 czerwca br. po raz piąty obchodzony będzie w Polsce Dzień Przedsiębiorcy, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała ta głosi, że: „Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości.”.

Z okazji tego Dnia na Jasnej Górze sprawowana będzie Msza Święta w intencji środowisk gospodarczych oraz przedsiębiorców. Organizatorami są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Nie mogąc z powodu kwarantanny uczestniczyć w tym ważnym religijnie i społecznie wydarzeniu, serdecznie proszę – duchowieństwo i wiernych świeckich - o modlitwę za przedsiębiorców w tym trudnym dla nich czasie doświadczania skutków stanu epidemicznego.

  1. Razem z Przedsiębiorcami dziękujemy za działania Rządu RP w zakresie ochrony
    i ratowania gospodarki i przedsiębiorczości w sytuacji kryzysu, za kolejne tarcze antykryzysowe, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w tym pracodawców i pracobiorców.

Prośmy o dary Ducha Świętego dla Przedsiębiorców, aby, roztropnie korzystając
z programów pomocowych państwa, w imię społecznej solidarności zachowywali miejsca pracy; aby nigdy nie działali na niekorzyść pracowników co do warunków świadczenia pracy i płacy. Wspierajmy wszystkich, których miejsca pracy są zagrożone. Ochrona ekonomicznie najsłabszych, sprawiedliwość, równomierne rozłożenie materialnych kosztów zmagania się z ekonomicznymi skutkami stanu epidemicznego, są dzisiaj szczególnym wymogiem solidarności i miłości społecznej.

  1. Pamiętając, że dzisiaj wykonywanie zawodu Przedsiębiorcy jest szczególnie wymagające, zachęcam do modlitwy z Przedsiębiorcami i za nich, aby mężnie podejmowali nowe wyzwania jakie niesie dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza w skali lokalnej i globalnej. Wśród nich niezmiennym wyzwaniem pozostaje troska o pracobiorców i ich rodziny poprzez zgodne budowanie współpracującej wspólnoty, ukierunkowanej na dobro wspólne.

W tym szczególnym dniu modlitwy za Przedsiębiorców, otoczmy ich tarczą modlitwy
i wołajmy do Boga za wstawiennictwem Jasnogórskiej Królowej Polski: „ Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, nasza Matko - przyczyń się za nami!”

 

                        +Wiktor Skworc     Arcybiskup Metropolita Katowicki   Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP


Bezpłatne numery Gościa Niedzielnego o Janie Pawle II i Kard. Stefanie Wyszyńskim

W związku z 39. rocznicą śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego przygotowaliśmy specjalnie wydanie poświęcone prymasowi.

Przypominamy w nim ważne oraz ciągle aktualne wątki jego nauczania. Można go pobrać bezpłatnie ze strony

https://www.gosc.pl/doc/6323680.Darmowe-e-wydanie-Pasterz-mistyk-maz-stanu-Czekajac-na

Przypominamy również, że cały czas jest dostępny specjalny numer 'Gościa Niedzielnego', w całości poświęcony Janowi Pawłowi II.

Jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej, pod linkiem

https://www.gosc.pl/doc/6302215.Sluchajmy-papieza-specjalne-wydanie-Goscia-do-pobrania-za-darmo


I Metropolitalny Konkurs Literacki


SMAK KARMELU - konferencja o POKORZE

SMAK KARMELU - szkoła modlitwy karmelitańskiej 

 

Najnowsza prelekcja o. Marcina - konferencja o POKORZE

 

Kontynuujemy spotkania drogą internetową - konferencja o WYRZECZENIU 

 

Wcześniejsze konferencje ojca Marcina tutaj w wersji AUDIO

 

 

 

 

 


Startują rekolekcje w Brennej


Oświadczenie Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży po filmie 'Zabawa w chowanego'

Oświadczenie Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży po filmie „Zabawa w chowanego”

 

Film „Zabawa w chowanego”, który obejrzałem, ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży. Mam na myśli sposób traktowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin, brak podjęcia odpowiednich działań w wyniku otrzymanych informacji o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez księdza, czyli niewypełnienie obowiązków nałożonych na przełożonego przez prawo kościelne. 

 

Każda prawdopodobna wiadomość o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej przez księdza, która wpływa do biskupa lub do kurii, musi być w Kościele uznana za zawiadomienie zobowiązujące do wszczęcia dochodzenia kanonicznego oraz do ograniczenia duchownego w czynnościach. Niedopuszczalne jest przesuwanie podejrzanego księdza do miejsca, w którym może mieć jakikolwiek kontakt z dziećmi. 

 

Ze względu na przedstawione w filmie informacje, jako Delegat Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, zwracam się poprzez Nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu proprio papieża Franciszka dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania.

 

Dziękuję osobom pokrzywdzonym, które decydują się opowiedzieć o doznanej krzywdzie. Apeluję, aby każdy, kto posiada wiedzę o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej, pamiętał, że jest zobowiązany w sumieniu – i przepisami prawa – do złożenia zawiadomienia. Proszę księży, siostry zakonne, rodziców i wychowawców o to, by nie kierowali się fałszywą logiką troski o Kościół, skutkującą ukrywaniem sprawców przestępstw seksualnych.

Z bólem słyszę o cierpieniu każdej osoby pokrzywdzonej przez duchownego. Jest to zawsze wynik nadużycia zaufania, jakim obdarzony jest przedstawiciel Kościoła. Dlatego każda osoba pokrzywdzona powinna szybko uzyskać ze strony biskupa natychmiastową ofertę pomocy psychologicznej, duszpasterskiej i prawnej, z której mogłaby skorzystać, jeżeli będzie tym zainteresowana. Jest to podstawowy wyraz solidarności i odpowiedzialności Kościoła. 

 

Chcę równocześnie podkreślić, że zasadę współpracy między prokuraturą a Kościołem w celu ochrony osób małoletnich i ukarania sprawców uważam za rzecz potrzebną i dobrą. Taka obustronna współpraca musi być zawsze prowadzona w sposób przejrzysty i uczciwy, z zachowaniem wszystkich procedur. Dzięki niej nie tylko prokuratura otrzymuje potrzebne informacje od Kościoła, ale także instytucje kościelne mogą otrzymać dostęp do wyników postępowania dowodowego prowadzonego przez organy ścigania. Umożliwia to unikanie kilkukrotnego przesłuchiwania osób pokrzywdzonych oraz pozwala sprawniej i bardziej efektywnie prowadzić postępowanie kanoniczne.

 

Historie z filmu nie są prawdą o zdecydowanej większości księży. Nie możemy pozwolić na to, by skandaliczne przypadki przekreśliły dobro, które jest w Kościele. W zdecydowanej większości księża i siostry zakonne to ludzie z powołaniem, sumiennie wypełniający swoje obowiązki. Nie ma wśród duchownych miejsca dla osób wykorzystujących seksualnie małoletnich. Nie ma zgody na ukrywanie ich przestępstw. Ścigamy sprawców również po to, by stanąć po stronie dobrych księży i wraz z nimi pomagać wszystkim wiernym w odkrywaniu Bożej miłości.

 

+ Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski

Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Gniezno, 16 maja 2020 r.


Linki

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42