Nasza Parafia

Strona główna
Podręczniki duszpasterskie
Intencje
Ogłoszenia
Kancelaria
Msze święte
Sakramenty
Duszpasterze
Pielgrzymki/wyjazdy
Historia parafii
Nowenna
Kontakt

Inne

Listy ks. Proboszcza
Ciekawe artykuły
Ciekawe strony
Warto obejrzeć
W Cieniu Familoka
Nasza Galeria

Warning: Parameter 1 to plgContentBotphp_content::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /home/emauskon/www/teresa/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Domowy Kościół PDF Drukuj Email
Grupy - Grupy parafialne
Wpisany przez Parafia   
Poniedziałek, 13 Luty 2012 15:43

Domowy Kościół

Rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie

„Chrystus Pan szczodrze błogosławił tę miłość wielokształtną, która powstała z Bożego źródła Miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sakrament
małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak, jak On umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie, miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w Miłość Bożą, a kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa” (
KDK 48)

Tę soborową wizję małżeństwa chce przedstawić i pomóc wprowadzić w życie poszczególnych rodzin „Domowy Kościół” Ruchu Światło-Życie.
Założyciel, ks. Franciszek Blachnicki, widząc ogromną potrzebę duchowego ożywienia polskich rodzin, w 1973 r. stworzył w ramach Ruchu Światło-Życie Ruch Wspólnot Rodzinnych.
Nazwę tej gałęzi zmodyfikował w 1976 r., nadając jej nazwę Domowy Kościół.
Jest to Ruch małżeńsko-rodzinny. W swych celach, duchowości, programie i metodach łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów:
 • polskiego Ruchu posoborowej odnowy - Ruchu Światło - Życie, oraz
 • międzynarodowego Ruchu małżeńskiego Equipes Notre - Dame
  (Wspólnoty Matki Najświętszej).

Od Ruchu Światło-Życie Założyciel przejął:

 • Cel: pomóc dojść do dojrzałości chrześcijańskiej objawiającej się w zgodności między
  światłem, którym jest Ewangelia, a życiem;
 • Metody: rekolekcje 15. dniowe I, II i III stopnia, rekolekcje 4. dniowe pogłębiające pracę
  formacyjną w małych grupach;
 • Specyficznie „oazową” atmosferę wszelkich spotkań – rozmodlenie, śpiew, duch radości
  i wspólnoty;
 • Formację liturgiczną.
  „Domowy Kościół” skorzystał z Equipes Notre Dame z kilku względów:
 • Ruch ten już 20 lat przed Soborem odkrył
  ujęcie małżeństwa jako drogi do prawdziwej
  świętości, dowartościował miłość małżeńską,
  dał nowe spojrzenie, które potwierdził Sobór;
 • Poprzez dobrze przemyślane metody (z jednej
  strony oparte o sakramentalną łaskę małżeństwa,
  a z drugiej strony oparte na wiedzy psychologicznej)
  pomaga swym członkom w dojściu
  do dojrzałego chrześcijaństwa, do zrealizowania
  soborowej wizji małżeństwa;
 • Ruch Equipes Notre Dame doprowadził już szczęśliwie
  tysiące małżeństw z wszystkich kontynentów
  do utworzenia ognisk domowych prawdziwie Bożych
  kochających się i szczęśliwych. Nie tylko uchronił
  od rozejścia się, ale i od życia „obok siebie”,
  które także przekreśla szczęście.
Aby dojść do prawdziwej duchowej spójni małżeńskiej, każde z małżeństw stopniowo stara się wprowadzić w swoje życie konkretne elementy wewnętrznej pracy duchowej, czyli tak zwane zobowiązania. Są nimi:
 • -  spotkanie ze Słowem Bożym i modlitwa osobista;
 • -  modlitwa małżeńska i rodzinna;
 • -  dialog małżeński;
 • -  reguła życia;
 • -  pogłębienie wiedzy religijnej;
 • -  przeżycie rekolekcji;
 • -  systematyczne uczestnictwo w spotkaniach
     w kręgu (małej grupie), które odbywa się raz
     w miesiącu.
Małżeństwa pragnące pogłębienia swojego życia chrześcijańskiego po przeżyciu 15. dniowych rekolekcji (uczestniczą w nich rodzice i dzieci), wchodzą do kręgów, aby tam we wspólnocie kontynuować pracę wewnętrzną, która ma kształtować ich relację z Bogiem i pomiędzy nimi tak, aby tworzyli w swoich rodzinach prawdziwe „domowe kościoły”. W skład kręgu wchodzi 4-7 małżeństw, z których jedno jest parą animatorską oraz z kapłan doradca duchowy.

Strony internetowe:

Strona główna Domowego Kościoła: http://www.dk.oaza.pl/
Ruch Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej: http://www.katowice.oaza.pl/
Domowy Kościół Chicago: http://www.domowykosciol.org/

Modlitwa o beatyfikację

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia której zrodził się Kościół i dla której został powołany.

Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).

Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła.

Amen.

***

Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …………. , o którą najpokorniej proszę.

Amen.

***

Informacje o otrzymanych łaskach i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, prosimy kierować pod adresem:
Kuria Metropolitalna ul. Jordana 39 40-043 Katowice


 
Tel.: 32 432 97 10; Fax.: 32 421 64 84
e-mail: chwalowice@archidiecezjakatowicka.pl
konto parafialne: PKO 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259