Nasza Parafia

Strona główna
Plan kolędy
Podręczniki duszpasterskie
Intencje
Ogłoszenia
Kancelaria
Msze święte
Sakramenty
Duszpasterze
Pielgrzymki/wyjazdy
Historia parafii

Inne

Listy ks. Proboszcza
Ciekawe artykuły
Ciekawe strony
W Cieniu Familoka
Nasza Galeria

Najnowsze

Roraty 2016 PDF Drukuj Email
Parafia - Roraty 2016
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Poniedziałek, 28 Listopad 2016 19:42
 
I Niedziela Adwentu PDF Drukuj Email
Ogłoszenia - 2016
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Sobota, 26 Listopad 2016 22:39

Wprowadzenie do Liturgii

    Rozpoczynamy radosny Adwent. Witam wszystkich, którzy pragną w tym czasie wyostrzyć swój duchowy wzrok i słuch na życie, które się skończy. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do czujności. Chodzi o wykazanie się szczególną wrażliwością na życie i obecność Boga. Nie dać się uśpić przez okoliczności szarych dni powszednich ani przez rzewną i spokojną, bo może fałszywą, atmosferę czasu adwento­wego. Nie dać się zwieść urojeniom i mrzonkom, których źródłem są fałszywe życzenia życiowe albo iluzje konsumpcyjne. Nie uciekać od rzeczywistości, ale otworzyć szeroko oczy, by dostrzec pozory, które nas osaczają.

    Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii. Bóg zapłać.

Dziś…

  • O godz. 16.30 nieszpory adwentowe
Więcej…
 
List do Parafian 276 PDF Drukuj Email
Proboszcz - Listy do parafian
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Sobota, 26 Listopad 2016 22:24
Kochani moi,

Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Dla katolików, czyli wierzących w Jezusa i Jego uczniów, jest to czas nowej nadziei: nowych narodzin i wzrostu wiary i miłości w rytmie narodzin Jezusa w Betlejem, Jego wzrostu w domu nazaretańskim, podjętej misji głoszenia Dobrej Nowiny i zbawienia ludzkości, zleconego Mu przez Boga Ojca. Po Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia i przyjęciu Jezusa we wszystkie sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego, Jezus nas posyła: Idźcie i głoście!” (Mk 16,15). moje Królestwo! Celem wyzwania misyjnego jest zbawienie człowieka. Zanim jednak ono nastąpi, jesteśmy sami zaproszeni przez Jezusa do przyjęcia Ewangelii, a następnie do jej odważnego przekazywania kolejnym pokoleniom. To jeden ze skutków chrztu św. Do tej codziennej misji wielu parafian (i nie tylko) przygotowuje się w naszej parafii w licznych kursach i rekolekcjach prowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji. Może warto, w nowym roku liturgicznym tą propozycją się bardziej zainteresować!?

Wydarzenia zbawcze w Roku Liturgicznym i uczestnictwo w nich, jest zwyczajną drogą do świętości i zbawienia. Możemy wyróżnić tu cztery podstawowe cele, które mogą ukształtować w nas „nowego człowieka”:
  • cel ewangelizacyjny tzn. chodzi o pogłębienie osobistej relacji z Jezusem;
  • cel inicjacyjny czyli przyjęcie i rozwijanie łaski sakramentów (zaczynając od chrztu);
  • cel formacyjny czyli kształtowanie w sobie postaw moralnych i duchowych zgodnych z wyznawana wiara i zaangażowanie w życie parafialne;
  • cel społeczny czyli odpowiedzialność za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, zawodowego, szkolnego, społecznego...
Nasze życie z Bogiem będziemy realizować w konkretnym kontekście i uwarunkowaniach. A są to:
  1. Rok św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), który rozpocznie się 25 grudnia 2016 r. i będzie trwał do 25 grudnia 2017 roku. Będzie przedłużeniem Roku Miłosierdzia, bo św. Brat Albert jest człowiekiem wielkiego miłosierdzia.

  2. Rok setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Orędzie fatimskie przypomina chrześcijanom o potrzebie nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej. (Ten kontekst roku jest już uwidoczniony dzięki banerom na frontonie naszego kościoła!)
Kochani moi,
Pierwszym okresem liturgicznym tego duchowego radosnego wysiłku to Adwent. Jest on nie tyle oczekiwaniem na przyjście Jezusa, co raczej wysiłkiem zmierzającym do dostrzeżenia Obecności Boga wśród nas w Jezusie i zakorzenienia się w Nim: „Ja jestem z wami!” i „Kto trwa we Mnie, przyniesie owoc obfity!”

W minioną niedzielę Chrystusa Króla otrzymaliśmy wielki asumpt do takiego nowego początku. Są nim „Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej”. Analizując je, będziemy się pytać, co już realizujemy ze wskazań Synodu i co winniśmy bardziej wcielać w życie, jako Kościół żywy!?

Kochani moi, Droga do nieba w każdym roku liturgicznym w większości przechodzi przez kościół parafialny i dzięki wstawiennictwu św. patronki, Teresy. Tak będzie i teraz. Dlatego zapraszam do pokochania TEGO MIEJSCA JAK SWOJEGO WŁASNEGO DOMU! W nim będziemy przeżywać wszystkie zbawcze wydarzenia nowego Roku liturgicznego. Pozdrawiam,

Wasz proboszcz,
      ks. Teodor
 
12:24 - film o ks. Blachnickim PDF Drukuj Email
Video - Warto obejrzeć
Wpisany przez Andrzej   
Poniedziałek, 28 Listopad 2016 19:39

 
I Niedziela Adwentu - Na drodze do zbawienia PDF Drukuj Email
Artykuły - Wprowadzenie do liturgii
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Niedziela, 27 Listopad 2016 16:06
  Drodzy czytelnicy, od nowego roku liturgicznego w tym miejscu znajdziecie krótkie wprowadzenie do liturgii niedzielnej, opierające się na trzech czytaniach niedzielnych. Ufam, że pomogą w lepszym duchowym spotkaniu z Bogiem.
ks. T.Suchoń

Na drodze do zbawienia

W pierwszą niedzielę Adwentu, liturgia zaprasza  nas do wyjścia „na spotkanie Pana” (kolekta). Pierwsze czytanie i psalm tchną nie do odparcia wołaniem: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana do świątyni Boga Jakuba!”. Zauważmy, że chodzi o  postępowanie wspólnie, które nawet przekracza, wg Izajasza, granice jednego wybranego narodu . Ta latarnia, którą jest Jerozolima (co oznacza „miasto pokoju”), przyciąga liczne narody. Chociaż  Izrael był często w stanie wojny z sąsiadami i był  zagrożony potęgą tych imperiów, właśnie  jemu obiecany jest pokój jako dar Boga, który „będzie rozjemcą między narodami i wyda wyroki dla licznych pokoleń”. Jeśli ludzie zaczną słuchać Boga, wówczas nie trzeba będzie nakazywać „mówić armatom”.

    Św. Paweł w II czytaniu, także zaprasza  chrześcijan do działania i ogłasza pobudkę: „Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Rada ta jest paradoksalna,  gdy o tej porze roku dni są krótsze i swoboda naszego działania jest ograniczona. Chodzi oczywiście o postawę duchową, o czuwanie, które niecierpliwie wyczekuje na  świt i cieszy się  wschodzącym światłem.

W Ewangelii Jezus porównuje tych, którzy żyją jedynie sprawami ziemskimi z tymi, którzy są wsłuchani w znaki głoszących zbawienie. Kiedy Noe usłyszał wezwanie Boga i odpowiedział na nie, budując arkę, ludzie współcześni mu, żyli nadal, jakby nic się nie zdarzyło. A jednak, w zwyczajnej codzienności, jak praca na polu,  mielenie ziarna,  jest możliwe otwarcie serca, aby być „wziętym” przez Pana. Nie pozwólmy się zaskoczyć i bądźmy gotowi, bo zbawienie jest już faktem. Uczestniczymy w nim sprawując Eucharystię.

Opr. ks. T.Suchoń

 
Zawsze pragnęłam być świętą ! PDF Drukuj Email
Patroni - Bliżej Świętej
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Sobota, 26 Listopad 2016 22:06
Rodzina Martin zawsze żyła w towarzystwie świętych. Kiedy Leonia, dziś „sługa Boża” siostra Franciszka-Teresa, mówi, że chce być zakonnicą, jej mama św. Zelia, pyta: czy jest wolą Bożą, aby była zakonnicą świętą.

Święta Teresa, 10 sierpnia 1897 roku, upewnia ojca Belliere’a o właściwym rozumieniu „miłosierdzia” Bożego, jak powiedziałby papież Franciszek: „Przyznać muszę, Braciszku, że rozumiemy Niebo nie w jednakowy sposób. … Wierzę, że Błogosławieni mają wielkie współczucie dla naszej nędzy; pamiętają, że będąc podobnie jak my, ułomni i śmiertelni, popełnili te same przewinienia, staczali te same walki, toteż ich miłość braterska staje się daleko większa aniżeli na ziemi; oto dlaczego nie przestają się opiekować nami i modlić się za nas” (LT 263).

Teresa pisze: „Ty wiesz, moja Matko, że zawsze pragnęłam być świętą! Lecz, niestety! Kiedy porównuję się ze świętymi, stwierdzam nieustannie, że między nami jest ta sama różnica, jak między niebotyczną górą, a zagubionym ziarenkiem piasku, deptanym stopami przechodniów”. I kontynuuje: „Lecz zamiast zniechęcać się, mówię sobie: „Dobry Bóg nie dawałby mi pragnień nierealnych, więc pomimo, że jestem tak małą, mogę dążyć do świętości” (Rkp C2v).

Słowo Boże potwierdza odkrycie świętej Teresy: „Niech przyjdzie do Mnie tan, kto jest mały” (Prz 9,4). Przypominając sobie niedawne odkrycie windy, kończy: „Windą, która mnie uniesie aż do Nieba są Twoje ramiona, o Jezu! A do tego nie potrzebuję wzrastać, przeciwnie, powinnam zostać małą, stawać się coraz mniejszą”.

Święta Teresa dostrzegła także, że jest wiele rodzajów świętych. Niektórzy pozostają anonimowi i tworzą „wielki tłum, którzy Ciebie szukali”. Inni wzbogacili Kościół swymi wzniosłymi objawieniami, nie bojąc się wyjawiać tajemnic Króla, aby tylko dusze lepiej Go poznały i mocniej ukochały!” A zatem Teresa pyta: „Który z tych dwóch rodzajów świętych jest Bogu najmilszy?” I odpowiada: „Mnie się zdaje, moja Matko, że wszyscy są Mu jednakowo mili, ponieważ wszyscy postępowali za tchnieniem Ducha Świętego, a Pan powiedział: „Powiedzcie Sprawiedliwemu, że WSZYSTKO jest dobrze. Tak, wszystko jest dobrze, gdy szuka się woli Jezusa”.

O. Ruffray. Tłum. i oprac. Ks T.Suchoń

PS. Jeśli doświadczyłeś łask za wstawiennictwem św. Teresy lub jej Świętych Rodziców, napisz swoje świadectwo i przekaż do naszej redakcji !

 
I Niedziela Adwentu PDF Drukuj Email
Artykuły - Słowem
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Niedziela, 27 Listopad 2016 10:02

SŁOWEM

„Drodzy czujni chrześcijanie" — gdyby jakiś kaznodzieja użył takiej nieco udziwnionej for­my, zwracając się do nas w czasie dzisiej­szej homilii, to zapewne nie odebralibyśmy tego zwrotu jako noworocznej zachęty, cho­ciaż właśnie dziś, w pierwszą niedzielę Ad­wentu, rozpoczynamy nowy rok kościelny. A może jednak powinniśmy w pozdrowieniu tym dostrzec słowa zachęty i otuchy, l to nie dlatego, że do czujności powinny skłaniać nas budzące grozę opisy apokaliptycznych wydarzeń, o których słyszymy w Ewangelii pierwszej niedzieli Adwentu. Przede wszyst­kim dlatego, że to sama Ewangelia zachęca nas do czujności przed rozpoczynającym się czasem adwentowym. Stówo „czujność" znaczy „zwracanie na wszystko bacznej uwagi; wyczuwanie czegoś", a zwroty „bu­dzić, obudzić czyjąś czujność" - „zwracać czyjąś uwagę na coś, zwłaszcza na coś nie­bezpiecznego, wymagającego przeciwdzia­łania". Gdy mówimy o jakimś człowieku, że jest „czujny", to chcemy powiedzieć, że zwraca na wszystko baczną uwagę, jest wrażliwy, a nawet wtedy, gdy śpi, nie traci kontaktu z rzeczywistością. Uważnie przy­gląda się otoczeniu, zwraca uwagę na ludzi i rzeczy, które się wokół niego dzieją, podej­muje natychmiastowe i energicznie działa­nia, gdy tego wymaga sytuacja. Jeśli zatem ewangelista na początku Adwentu wzywa nas do czujności, to ma dokładnie na uwa­dze to samo - chce byśmy byli wrażliwi i uważni, bacznie przyglądali się swemu ży­ciu, swoim potrzebom i potrzebom innych i w ten sposób też czujnymi na Boga, uwa­żnymi na Niego i żyjącymi dla Niego.

Michael Tilimann

 
Pierwsza Niedziela Adwentu PDF Drukuj Email
Artykuły - Zamyślenia z kościelnej ławy !
Wpisany przez Krzysztof   
Sobota, 26 Listopad 2016 22:14

Miasto, wieczór. W oknach zapalają się światła, gwiazdki, gwiazdy, anio­łowie, mikołaje. Biało, kolorowo, lśniąco. A co za oknami? Może dziec­ko, które niecierpliwie czeka na Bo­że Narodzenie? Może matka albo ojciec przeżywający przedświąteczny stres? Może też wdowa, której mąż zmarł już dawno, dawno temu, ale mimo to wciąż zapala w oknie bożo­narodzeniowe światła.

Czas Adwentu. Tak wiele świateł.
Czy jedno jest i dla mnie?

Uwaga! Pociąg „Paruzja” - odjeżdża

z peronu „Wiara” o godzinie ….

Staramy się zabezpieczyć przed intruzami, złodziejami. Każdy na swoje możliwości. Zamki, szyfry, kamery. Wszystko po to, aby czuć się bezpiecznym. Elektronika czuwa, podgląd w monitoringu, w komórce nawet z dala od domu. Zabezpieczamy swoje mienie, swoją prywatność. Nawet ci, którzy są otwarci na gości i prowadzą domy otwarte, też mają swoje własne kąty, gdzie niewskazane jest zaglądanie. Mimo wszystko strzeżemy swego dobytku. Zarówno ci, co ufają elektronice, jak i ci, co ufają swym gościom, z biegiem czasu znieczulają się na zagrożenia. Czujność jest uśpiona. Ufamy zabezpieczeniom elektroniki, ufamy ludziom, że nas nie okradną z rzeczy, z prywatności. Z Bogiem jest podobnie: można albo Go nie dopuścić do siebie, albo przeoczyć, że u nas był, bo przewinęło się tylu gości, że można nie zauważyć.
Więcej…
 
APEL NA XVII DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE - 4 grudnia 2016 II Niedziela Adwentu PDF Drukuj Email
Artykuły - Listy Pasterskie i Odezwy
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Niedziela, 27 Listopad 2016 00:20

   Umiłowani Bracia i Siostry!

    Czas adwentu to czas wyjątkowo nam bliski z racji na szczególne treści religijne jak i ze względu na bogactwo tradycji z tym okresem związanych. Być może ten klimat duchowy i kulturowy sprawił, że Konferencja Episkopatu Polski wybrała Drugą Niedzielę Adwentu, jako ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci oraz okazania życzliwości dla wszystkich naszych sióstr i braci, żyjących na Wschodzie, a bliskich nam z racji historycznych i licznych wspólnych doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze więcej jest takich, którzy wspominają swoich bliskich zmarłych i ich groby, często już bezimienne, rozsiane na Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu. Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry wierzący w Chrystusa i to przez całe dziesięciolecia. Jak wiele zamknięto świątyń! Jak wielu kapłanów przeszło przez Syberię! Jak wielu świeckich spotykały kary za to, że starali się praktykować swoją wiarę!
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2

Słownik


Wolontariusze zaangażowani w projekt „Młodzi poligloci” stworzyli 54-stronicowy słownik, który ma ułatwić komunikację pielgrzymów podczas ŚDM. Rozmówki i słówka dostępne są w sześciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim.

„Słowniczek z rozmówkami na ŚDM” zawiera podstawowe zwroty i informacje, przygotowane specjalnie na potrzeby pielgrzymów, którzy przybywają na spotkanie młodych z papieżem do Krakowa.

Dzielcie się nim z innymi - szczególnie z tymi, którzy będą przyjmować pielgrzymów w swoich domach! Pobierajcie, drukujcie i użytkujcie!

Pobierz >>>

Dodaj do ulubionych


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj25
mod_vvisit_counterWszyscy750587

Licznik odwiedzin

Pierwszy dzień

Strona działa już
2825 dni.
Tel.: 32 432 97 10; Fax.: 32 421 64 84
e-mail: chwalowice@archidiecezja.katowice.pl
konto parafialne: PKO 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259