Środa, 29 lipca 2015, XVII tydzień Okresu Zwykłego. Św. Marty

Msze św. online

Transmisja na żywo

Nasza Parafia

Strona główna
Podręczniki duszpasterskie
Plan wydarzeń w 2015r.
Intencje
Ogłoszenia
Kancelaria
Msze święte
Sakramenty
Duszpasterze
Krótka historia

Inne

Listy ks. Proboszcza
Ciekawe artykuły
Ciekawe strony
W Cieniu Familoka
Nasza Galeria

Najnowsze

XVII Niedziela zwykła PDF Drukuj Email
Parafia - Plakaty
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Sobota, 25 Lipiec 2015 17:00


TYCHY

„26 lipca (niedziela) w parafii św. Krzysztofa w Tychach od godz. 15.00 odbędzie się Misyjny Festyn św. Krzysztofa. Poświęceniu rowerów, motocykli, samochodów będą towarzyszyły liczne atrakcje: paradny przejazd pojazdów, misyjny TIR, pokazy sprawności i sprzętu policji i straży pożarnej, symulatory dachowania i zderzeń, konkursy rowerowe, zabawy dla dzieci, koncerty muzyczne, kiermasze i domowe ciasto. Podczas Festynu prowadzona będzie kwesta na zakup środków transportu dla misjonarzy. Zapraszają Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej i parafia św. Krzysztofa”.
 
Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców i MIVA Polska PDF Drukuj Email
Parafia - Wydarzenia
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Sobota, 25 Lipiec 2015 19:32
A p e l
Krajowego Duszpasterstwa Kierowców
i MIVA Polska - Tydzień
Bezpiecznego  Kierowcy 2015


    Wypoczynek i czas urlopów jest często związany z przemieszczaniem się, z wyjazdami, z odwiedzinami naszych bliskich i rodzin, a to rodzi także pewne zagrożenia wynikające z podróżowania. Dlatego słyszymy z różnych stron nawoływanie o rozważną i bezpieczną jazdę. Nie jesteśmy bowiem tylko biernymi uczestnikami dróg.

    Przez naszą postawę za kierownicą, przez nasz sposób odnoszenia się i traktowania innych użytkowników dróg, przez nasze podejście do przepisów drogowych, tworzymy kulturę bezpieczeństwa na naszych drogach. Stąd też, jesteśmy wezwani do odpowiedzialności i ostrożności, do kierowania się roztropnością i miłością, także w tym aspekcie naszego życia.

    To właśnie ma na myśli Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska propagując pośród polskich kierowców: Dekalog Kierowcy.

            Warto więc zadać sobie pytanie: Jak my sami poruszaliśmy się po drogach? Czy dbaliśmy o zasady bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów drogowych? Czy nie byliśmy egoistami za kierownicą, zadufanymi w sobie, nie szanując innych na drodze? Czy nie narażaliśmy swojego życia i bliźnich na niebezpieczeństwo przez brawurę, nieostrożną, ryzykowną i nieodpowiedzialną jazdę czy też przez nietrzeźwość za kierownicą? Czy dawaliśmy dobre świadectwo chrześcijańskiego życia podczas podróży?

            Na drodze i za kierownicą też jestem i powinienem być chrześcijaninem. Modlitwa przed i po podróży pomaga o tym pamiętać. Stwarza bowiem okazję do namysłu, który powinien poprzedzać każde ludzkie działanie. Jako wierzący oddajemy się w ręce Bożej Opatrzności, świętych Patronów i Aniołów Stróżów. Stąd nasze modlitwy, błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, a następnie też nasza szczera wdzięczność Panu Bogu za bezpieczną jazdę.

Więcej…
 
XVII Niedziela zwykła PDF Drukuj Email
Ogłoszenia - 2015
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Sobota, 25 Lipiec 2015 20:55
Informacje i zaproszenia 
26.07. – 2.08.2015.


Jeśli Bóg potrafił stworzyć wszechświat z niczego, to może też interweniować w tym świecie i pokonać wszelkie formy zła. Tak więc niesprawiedliwość nie jest niezwyciężona… Franciszek, 19.07.2015

Wprowadzenie do Liturgii

    W pełni lata gromadzimy się przy Stole Pańskim na eucharystycznej Uczcie. Chrystus pragnie nas nakarmić swoim słowem i chlebem z nieba. W dzisiejszej Ewangelii rozmnaża chleb dla głodnych ludzi i troszczy się o pozostawione ułomki. Podczas każdej Mszy św. Jezus jest z nami pod postacią Chleba eucharystycznego i chce nakarmić naszą duszę. Pragnie nas pokrzepić w codzienności, by nie brakowało nam sił duchowych do życia zgodnego z Ewangelią. Witam serdecznie wszystkich na uczcie radości, braterstwa i solidarności.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele naszej parafii. Bóg zapłać.

O godz. 16.30 nieszpory niedzielne.
Więcej…
 
XVII Niedziela zwykła PDF Drukuj Email
Artykuły - Wprowadzenie do liturgii
Wpisany przez Michael Becker   
Sobota, 25 Lipiec 2015 20:43
Dobre słowo

W związku z dzisiejszą Ewangelią o cu­dzie pierwszego rozmnożenia chleba opowiada się pewien żart. Proboszcz głosi kazanie na temat tego wspaniałego cudu i w pewnym momencie fatalnie się przejęzyczą, mówiąc: „Nasz Pan na­karmił do syta wielu ludzi pięcioma tysią­cami chlebów i dwoma tysiącami ryb". Jakiś mężczyzna parsknął śmiechem. Kaznodzieja nieco się zmieszał, ale nie domyślając się powodu owej wesołości, rozwijał dalej swoją myśl. W następną jednak niedzielę proboszcz sprostował swoją fatalną pomyłkę, mówiąc: „Nasz Pan nakarmił do syta tysiące ludzi pię­cioma chlebami i dwiema rybami", l do­dał, spoglądając na mężczyznę, któremu zrobiło się tak wesoło ubiegłej niedzieli: „Pan by tego nie dokonał". Mężczyzna zaś, nie w ciemię bity, szybko odpowiedział: „To prawda, ale udałoby mi się z tym, co pozostało z ubiegłej niedzie­li". Jedno i drugie się zgadza. Tego, co uczynił Jezus, nikomu by się nie udało dokonać. Ale i drugie nie jest niedo­rzeczne. Wciąż przecież karmimy się do syta tym, co zostało z owej - niezwy­kłej, cudownej uczty. Nadal żyjemy dzię­ki nadmiarowi, który Jezus wówczas podarował światu. Z nadmiaru Jego do­brych słów, które dają i podtrzymują życie, i z nadmiaru współczucia, które Jezus okazuje ludziom, także nam. Ko­ściół Jezusa Chrystusa zarządza i nada­je kształt temu, co pozostało z Jego życia na ziemi, i nazywa to pięknym i trafnym słowem „sakrament" czy „świę­ty znak". Również chleb eucharystyczny jest „resztą" tego, co pozostawił nam Jezus. Dzięki niemu żyjemy i dziękuje­my Bogu za tak wiele dobroci.

Michael Becker

 
Bronisław Komorowski podpisał ustawę o in vitro PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Czwartek, 23 Lipiec 2015 11:53
Bronisław Komorowski podpisał ustawę o in vitro. Jeden z jej punktów będzie natomiast skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej ustawa została przyjęta przez Sejm oraz Senat. Wejdzie w życie po trzech miesiącach od podpisu prezydenta.

Terlikowski: Tak się kończy katolicyzm otwarty i prezydentura Komorowskiego

Decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy o in vitro to symboliczne podsumowanie jego drogi politycznej. Katolik otwarty doszedł do miejsca, w którym świadomie odrzucił Kościół i wybrać cywilizację śmierci.

To smutny dzień dla Polski. Prezydent podpisał eugeniczną, selekcjonującą ludzi ustawę o in vitro. W naszym kraju legalne i finansowane z podatków nas wszystkich staną się działania eugeniczne, likwidacja i mrożenie ludzi, tworzenie nadliczbowych dzieci. Smutny to dzień także dla prezydenta Komorowskiego, a może lepiej powiedzieć dla Bronisława Komorowskiego. Dziś bowiem wybrał on swoją przyszłość, do momentu publicznej pokuty, poza wspólnotą Kościoła.

Stanowisko Episkopatu nie pozostawiało wątpliwości. Ten, kto opowiada się za takimi rozwiązaniami sam wyłącza się z Kościoła. Prezydent to zrobił. I w ten sposób podważył własny katolicyzm, pokazał, że nie ma on dla niego znaczenia, i że liczy się wyłącznie postęp. Tym razem nie ma już wytłumaczenia polityczne. Bronisław Komorowski nic by nie stracił odrzucając skandaliczne zapisy, a mógłby pokazać, że istnieją zasady, którym jednak się nie sprzeniewierzył. Wybrał inaczej. I w ten haniebny sposób zakończył własną prezydenturę i własny katolicyzm.

W pewnym sensie uśmiercił także koncept katolicyzmu otwartego (do spółki z dzisiejszym wydaniem „Tygodnika Powszechnego”). Jego decyzja, tak jak okładka rzekomo katolickiego pisma) są doskonałym  dowodem na to, że katolicyzm otwarty prowadzi zazwyczaj do odrzucenia katolicyzmu. Tak się stało w przypadku prezydenta, tak się dzieje w przypadku redaktorów „TP”, którzy  promują – wbrew nauczaniu Kościoła – metodę in vitro i to, co z pochodzenia jest demoniczne nazywają pochodzącym od Boga. To także jest smutne, ale trzeba powiedzieć, że są z tego także pewne korzyści. Jawne bowiem stają się zamysły wielu serc, a wilki przebrane w owcze skóry zrzucają przebrania.

Tomasz P. Terlikowski

źródło: www.fronda.pl

 
Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy dotyczącej procedury ,,in vitro" PDF Drukuj Email
Parafia - Ważne!@ Musisz wiedzieć!
Wpisany przez KEP   
Sobota, 25 Lipiec 2015 20:48
Warszawa, 22 lipca 2015 r.

    Po podpisaniu ustawy dotyczącej procedury „in vitro” wyrażamy nasze najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból. W tych okolicznościach pragniemy raz jeszcze przypomnieć nauczanie Kościoła:  „Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra:

    a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci;

    b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie;

    c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami». Techniki przedstawiane jako pomoc do przekazywania życia «nie dlatego są do odrzucenia, że są sztuczne. Jako takie świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego, w darze miłości i w darze z życia».

    W świetle takiego kryterium należy wykluczyć wszelkie techniki sztucznego zapłodnienia heterologicznego oraz techniki sztucznego zapłodnienia homologicznego, zastępujące akt małżeński” (Dignitas personae, 12).

    Odpowiedzialność moralna za to, co się stało spada na prawodawców, którzy poparli i zatwierdzili prawo dopuszczające stosowanie metody „in vitro” i na zarządzających instytucjami służby zdrowia, w których stosuje się te techniki. Trzeba też wspomnieć o zorganizowanym sprzysiężeniu, ogarniającym także instytucje międzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą programową walkę o legalizację i rozpowszechnienie tej metody. W tym sensie problem „in vitro” wykracza poza sferę odpowiedzialności poszczególnych osób, a zło przez nie wyrządzone przyjmuje daleko idący wymiar społeczny. Ojciec święty Jan Paweł II w Liście do Rodzin pisał: „stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji”.

Więcej…
 
W „Wiadomościach” cisza o narodowych rekolekcjach PDF Drukuj Email
Wpisany przez wpolityce.pl   
Środa, 22 Lipiec 2015 18:43
Telewizja Polska już nawet nie udaje, że próbuje się wywiązywać z misyjności. 40 tysięcy ludzi na narodowych rekolekcjach „Jezus na Stadionie” to dla niej temat nie warty podjęcia. Co innego Marsz Równości czy inna impreza mniejszości seksualnych. Te były informacją dnia. Więcej >>>
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2

Dodaj do ulubionych


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj93
mod_vvisit_counterWszyscy524576

Licznik odwiedzin

Pierwszy dzień

Strona działa już
2332 dni.
Tel.: 32 432 97 10; Fax.: 32 421 64 84
e-mail: chwalowice@archidiecezja.katowice.pl
konto parafialne: PKO 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259